Tb 97F (T8)

publikováno v: Expedice T8 | 0
Torpedoboot Tb97F (Tb97) – Torpiljarka T8 – Torpediniera T8

Tb97F – Rakousko-Uherská torpédovka (250t) postavená v r. 1915 v loděnicích ve Fiume zůstala v činné službě až do konce I.světové války v listopadu 1918.
V roce 1919 (1920) byla společně s ostatními „malými“ loděmi stejného typu předána do služby nově vzniklé „ Jugoslovanske Kraljevske ratne mornarice“ .Zde dostala označení T8.

Pod označením T8 v KRM sloužila až do r. 1941. 17.4.1941 v důsledku invaze do Jugoslávie byla T8 v Kotoru zabavena italským válečným námořnictvem (Regia Marina) a přešla do jeho služby. Původní označení T8 zůstalo. Po kapitulaci Itálie v roce 1943 byla T8 odeslána z Dubrovníku na ostrov Mljet odkud měla evakuovat italská vojska.

Dne 10.9.1943 byla T8 útokem německých střemhlavých bombardérů nedaleko ostrova Olib potopena zásahem do kotelny.

1916 – 1918 (1919)
Tb97F – Rakousko – Uhersko

1919(1920) – 1941 (od 09/1919)
T8 předána Jugoslavsdke Kraljevske ratne mornarici ( Království Srbů, Chorvatů a Slovinců –1918-1929, Království Jugoslávie – 1929-1941, od r. 1941-Jugoslávie)

1941 – 1943 – Itálie „Regia Marina“ (17.4.1941-10.9.1943)
Itálie: ponecháno původní označení T8

10.9.1943 potopena náletem Německých letadel.