Historie Československé námořní plavby

publikováno v: Expedice Arna | 0

Naše námořní historie se začala psát krátce po založení samostatného Československa. Oficiální statistika, která vychází z údajů Registru námořních lodí při Obchodním soudu v Praze, uvádí v období mezi světovými válkami dvanáct u nás registrovaných lodí.

Ve skutečnosti jich bylo mnohem více, nejméně dvojnásobek. Z dvanácti lodí zapsaných v rejstříku stojí však za zmínku pouze čtyři. Byly to lodě s názvy Legie, Arna, Morava a Little Evy.

Loď Legie byla naší nejznámější námořní lodí. Byla zakoupena v roce 1920 čsl. legionáři. Její původní název byl Takai Maru, později Legie – od 28.10. 1920. Významně se podílela na transportu našich legionářů z Vladivostoku. Jejím vlastníkem se následně stala Legiobanka a Legie podnikla mnoho obchodních plaveb přes Atlantik. Kapitánem Legie byl legendární Václav Woseček, též známý jako vynikající stíhací letec z I.světové války, jako palubní důstojník tam sloužil kapitán a akademický malíř Jan Hakl, jako kadeti zde začínali Bedřich Stožický, Jakub Frey, Bohumil Klos a Klement Benda. Provoz Legie ukončila v roce 1930 hospodářská krize.

18.8.1933 Legii koupil řecký rejdař Pateras, který ji podle svojí manželky přejmenoval na Lilly. V druhé světové válce loď Lilly sloužila v konvojových sestavách při dopravě válečného materiálu přes Atlantik. Byla potopena 9.3.1942 německou ponorkou U-857 při cestě z Belfastu do Halifaxu.

V oblasti námořního podnikání se angažoval také koncern Baťa, který v období hospodářské krize levně nakoupil v Malajsku velké množství kaučuku a pro zajištění jeho co nejlevnější dopravy zakoupil roku 1923 od francouzského rejdaře loď Kouroussa, která byla posléze přejmenována na Moravu a roku 1933 opět odprodána. Další Baťovou lodí byla Mona přepravující kůže z Hamburku do Gdyně (de facto šlo o naši první “závodovou námořní přepravu”), později přejmenovaná na Little Evy na které byla výhradně československá posádka. Po srážce v Kielském kanálu byla roku 1934 odstavena a roku 1935 prodána do Francie.

Lodí Little Evy skončilo roku 1935 – v období velké hospodářské krize – podnikání našich námořních lodí na světových mořích a oceánech. Naše předválečná ekonomika se v oblasti námořní dopravy potýkala s řadou závažných těžkostí. Především šlo o malý objem vlastních námořních přeprav, nedostatek kapitálu a řadu potíží vyplývajících z naší kontinentální geografické polohy (obtížnost řízení apod.)

První československá námořní loď Legie
První československá námořní loď Legie