EL VAPOR – Případ „ARNA“ – vyšetřování pokračuje.

publikováno v: Expedice Arna | 0

Bezprostředně po potopení lodi (druhý den) byl na místním oddělení přístavní policie v Almerii vyslechnut kapitán lodi Ivo Dujmovič. Vzhledem k tomu, že při námořním neštěstí (ztroskotání ARNY) nepřišel o život nikdo z posádky lodi a také proto, že majitelé nepožadovali od pojišťovací společnosti žádné odškodnění za ztrátu lodi, bylo vyšetřování ukončeno a předáno úřadům do Terstu a Prahy. V Terstu a následně v Praze byli později vyslechnuti jak majitelé lodi, tak i někteří z členů posádky a celé vyšetřování bylo ukončeno.

Přepis protokolu z výslechu Kpt. Ivo Dujmoviče pořízený po potopení parníku S/S ARNA.

P r o t o k o l sepsaný u generálního konzulátu RČS v Terstu 1.března 1928 s kapitánem čs.lodi „Arna“ jihoslovanským státním příslušníkem panem Ivo Dujmovičem, narozeným 29.IV.1886 v Delnici, domovská příslušnost do Dubrovníku, bytem v Dubrovníku, Kovačka ul. Č. 332, o potopení čs.lodi „S/S ARNA“.

Ke kladeným otázkám jmenovaný kapitán udává:

Jméno lodi: „ARNA“                                                                                         Druh lodi: Nákladní parník

Rozeznávací signál: S.V.D.K.                                                                           Ryzí prostornost: 1.973,50 reg.tun

Rejstříkový/domovský/ přístav: Praha

Místo a čas stavby: Howden on Type/Anglie/ Nordhumberland Shipbuilding Co Ltd, r. 16905

Jméno kapitána: Ivo Dujmovič                                                                         Počet lodní posádky bez kapitána: 28

Dva důstojníci, kadet. 3 strojníci a 1 radiotelegrafista a 21 členů mužstva, všichni totožní s těmi již uvedeni jsou v soupisu posádky vyhotoveném mnou dne 24.ledna 1928 v Terstu před posledním odjezdem lodi „S/S ARNA“ z Terstu do Bony, a jež odevzdal jsem 24.ledna 1928 Generálnímu konzulátu v Terstu při sepsání konstitutu, mimo člena posádky uvedeného pod č.24 Treščinskise Konstantina, jehož vylodil jsem v Boně na jihoslovanský parník „Treči“.

Počet pasažérů: 0                                                                               Přístav posledního odjezdu: Bona v Alžíru

Datum: 13.února 1928                                                                      Přístav určení: Middelsborough v Anglii

Druh nákladu: železná ruda                                                               Množství nákladu: 5050 ang.tun

Druh nehody: potopení lodi                                                              Příčina: najetí na skalisko pod hladinou vodní

Místo: Cap di Gata                                                                             Datum: 16.února 1928 v 5 ½ odpoledne

Ztráty na životech: žádné

Pokud jde o vylíčení potopení lodi odkazuji na připojený akt zřízený u příslušných úřadů v Almerii ve Španělsku a obsahujících mimo jiné přísežnou výpověď mou, druhého důstojníka, druhého strojníka a 2 kormidelníků, kteří v okamžiku katastrofy konali službu. /Příl.B./

„Abandon“ na pojišťovatele Riunione Adriatica di Sicurta v Terstu byl vykonán (Příl.A.)

Hodnota parníku v době utonutí: Výše pojistky 17.000,- Liber

Hodnota nákladu a pojištění jeho není mi známa, ježto převzat byl na „polizza sul ordine“.

Hodnota na niž byl parník pojištěn: 17.000,- Liber

Pojišťovna: Riunione Adriatica di Sicurta v Terstu

Celá posádka s kapitánem a důstojníky obdržela plat za únor, gratifikaci za ev.utrpěnou škodu při potopení parníku ve výši jednoměsíčního platu a cestovné do svých domovů. Lodní doklady všechny zvláště lodní deník (Giornale do bordo) utonuly. Zachráněn byl pouze lodní certifikát, jež měl jsem v příruční tašce, a jejž generálnímu konzulátu odevzdávám.

Skončeno a podepsáno.

JUDr. Pospíšil, Kpt.Ivo Dujmovič, Dr.Machatý-Generální konzul

Tolik tedy velmi strohá výpověď kapitána potopené lodi pana Ivo Dujmoviče. V protokolu se Kpt. Dujmovič odvolává hned na několik podrobnějších výpovědí, učiněných hned po potopení lodi na policejní stanici v Almerii. Ty se ale Bohužel nedochovaly.