EL VAPOR – Případ „ARNA“

publikováno v: Expedice Arna | 0

Obchodní parník S/S ARNA se původně jmenoval „HILLHOUSE“. Byl vyroben v Anglii v loděnicích Northumberland Shipbuilding Howdon.

Parník o výtlaku 3000 t byl spuštěn na vodu 24.12.1904. Jeho majitelem a zároveň provozovatelem byla obchodní společnost J. Cory and sons Co Ltd se sídlem v Cardiffu. Společnost parník využívala převážně k přepravě uhlí a jiných materiálů na pravidelných trasách mezi Buenos Aires, Rotterdamem, anglickými přístavy a New Yorkem.

V roce 1925 se uskutečnil prodej této lodě do Prahy. Parník „S/S HILLHOUSE“odkoupila rejdařská společnost „FIRST CZECHOSLOVAKIAN SEA NAVIGATION“. Tu společně vlastnili rejdař Artur Zdenkovič z Terstu, jeho manželka Arnoštka Zdenkovičová a pražský advokát pan JUDr. Erich Veselý. Parník dostal jméno „ARNA“ právě podle manželky p. Zdenkoviče, Arnoštky. Arnoštka Zdenkovičová, roz. Veselá byla sestrou Judr. Ericha Veselého.

S/S ARNA byla zapsána v lodním registru v Praze a po celou dobu, od r. 1925 až do svého zániku plula pod Československou státní vlajkou.

Dne 16.února 1928 v odpoledních hodinách najel parník S/S ARNA nedaleko španělského mysu Cabo de Gata (Kočičí mys) na nezmapované podmořské skalisko a během několika minut se potopil i s nákladem železné rudy, kterou vezl z alžírského přístavu Bono do Anglie.

V posádce lodi byly kromě Chorvatů a Slovinců i tři Češi. Radiotelegrafista pan František Dvorský (1903), II.strojník pan Michael Nodl (1890) a kadet pan Vicko Schnurrer (1907). Nikdo z posádky 32 námořníků včetně kapitána lodi Ivo Dujmoviče při této kolizi nepřišel o život. Dokonce námořníci měli i dost času na záchranu svých osobních věcí.

Po ztrátě lodi a po rozvodu manželů Zdenkovičových (1927-8) se rejdařství pana Artura Zdenkoviče a JUDr.Ericha Veselého rozpadlo.