Zpráva o výsledku potápěčské expedice „ M/S PIONÝR 2015“

publikováno v: Expedice Pionýr | 0

V sobotu 5.12.2015 se z ostrova Mayaguana na Bahamách vrátil tým českých potápěčů, historiků a filmařů. Jejich úkolem bylo nalézt, identifikovat a zdokumentovat vrak československé lodi „Pionýr“.

Námořní loď „Pionýr“ se potopila 6. srpna 1969 poblíž ostrova Mayaguana na Bahamách. Příčinou potopení bylo špatné počasí a zřejmě i chyba v navigaci, která způsobila náraz lodi na korálový útes. Nárazem vzniklo těžké poškození trupu a pronikající voda nakonec donutila posádku přeložit náklad na jinou československou loď M/S BLANÍK. „Pionýr“ byl ponechán svému osudu a oceán se postaral o dílo zkázy.

Po 46 letech, přesně 27. listopadu 2015 na ostrov Mayaguana dorazil náš tým.

Vrak byl nalezen a identifikován. Jeho pozice podle GPS je 22°28‘12‘‘N 73°08‘21‘‘W

K vraku „Pionýru“ jsme provedli řadu ponorů a zjistili následující fakta:

Na místě ztroskotání se dochovala pouze část strojovny a lodního trupu, na kterém leží dva mohutné bloky motorů, reduktor, zbytky elektromotorů a část hřídele lodního šroubu. Z mohutné přední části lodi zbyl jen naviják kotevních řetězů a 2 obrovské kotvy. Nástavby, boky lodi a veškeré kovové části jsou rozmetány na velké ploše korálových útesů a netvoří žádný celek. K identifikaci vraku pomohl nález stojanu gyrokompasu. Měli jsme k dispozici fotografii kapitánského můstku a po konzultaci s jedním z členů posádky jsme si byli jisti, že pochází z „Pionýru“.

Potápění k vraku nebylo zcela bez problémů, zejména kvůli oceánským příbojovým vlnám, které se lámou o útesy. Tyto vlny vytvářejí silné podmořské proudy a znesnadňují pohyb potápěče pod vodou. S pomocí podvodních skútrů se nám dařilo proudy překonávat. Hloubka ponorů byla maximálně 10 m. Teplota vody byla v tomto období 28 stupňů a viditelnost okolo 30 m. Na vraku jsme několikrát pozorovali žraloky vouskaté a šedé útesové.

Během našeho pobytu na ostrově jsme se také setkali s dosud žijícími pamětníky této významné události v historii ostrova. Jejich vzpomínky na české námořníky budou cenným obohacením chystaného dokumentárního filmu.

Expedice „Pionýr“ byla úspěšná. Úkoly, které si členové expedice určili, se podařilo splnit. Po dlouhých 46 letech jsme byli první Češi, kteří bahamský ostrov Mayaguana opět navštívili a první čeští potápěči, kteří se na vraku naší obchodní lodi potápěli.

Věříme, že touto expedicí jsme přispěli k oživení vzpomínek na Československou námořní plavbu a osud její nejmenší námořní lodi M/S PIONÝR.

Členové týmu: zleva – Vladimira Harmáčková, Václav Harmáček, Tomáš Dušek, Boris Gol, Ilja Michal, Zdeněk Partyngl, Petr Jančárek, Miroslav Hejduk, David Farkaš, Ota Richter.
Členové týmu: zleva – Vladimira Harmáčková, Václav Harmáček, Tomáš Dušek, Boris Gol, Ilja Michal, Zdeněk Partyngl, Petr Jančárek, Miroslav Hejduk, David Farkaš, Ota Richter.