Československá námořní plavba ČNP

publikováno v: Expedice Pionýr | 0

Hlavním důvodem vzniku ČNP bylo posílení obchodního spojení se světem, pomoc komunistické Číně a příliv deviz do státní pokladny…

Prvními podniky, zabývající se námořní dopravou u nás po druhé světové válce, byly Metrans a Čechofracht.

1. dubna 1959 byla vyhláškou ministerstva zahraničního obchodu založena Československá námořní plavba, jako samostatný námořní rejdař se statutem mezinárodní akciové společnosti. 49 procent akcií držela v podniku Čína. ČNP tak provozovala čínské a československé lodě. Celkem provozovala ČNP 44 lodí a flotila patřila ke špičce mezi vnitrozemskými státy. Spolupráce s Čínou byla ukončena v roce 1967 a o čínské lodě byla také flotila zredukována. Podnik ČNP byl velice rentabilní. Provoz lodí vždy uhradil nejen jejich pořizovací cenu, ale dosahovalo se i nezanedbatelného zisku. Československé námořní lodě ve svých nákladových prostorách přepravily více než 61 milionů tun zboží, přičemž ujely asi 51 milionů kilometrů. ČNP ve své historii ztratila pouze jednu ze svých lodí. Byl to právě „Pionýr“, který ztroskotal u ostrova Mayaguana.

Česká republika přišla o své obchodní loďstvo po kuponové privatizaci, ve které holding ČNP ovládly firmy spřízněné s podnikatelem Viktorem Koženým. Tento podnikatel flotilu, která ještě počátkem 90. let měla 22 lodí, rozprodal.